Xidmətlərimiz


 Ana səhifə          Xidmətlərimiz 

PROQRAMLAŞDIRMA VƏ TEXNIKI XIDMƏTLƏRIMIZ


CNC (computer kontrollu dəzgahlar) dəzgahlara göstərilən xidmətlərimiz:
 • CNC dəzgahlara detalların hazırlanması üçün proqramların yazılması
 • CNC dəzgahlar üçün operatorların öyrədilməsi
 • CNC dəzgahlara qəlibin çizgilərinin, 3D modellərinin çıxarılması və emal üçün proqram yazılması
 • CNC dəzgahlara detalların tam emal edilməsinə dəstək
 • CAD proqramların öyrədilməsi və tətbiqi
 • CAM proqramların öyrədilməsi və tətbiqi
 • CAM proqramlar üçün post processorların yazılması


 • CAM proqramlar üçün dəzgahların 3D modellərinin hazırlanması
 • Detalların texniki cizgilərinin hazırlanmasına dəstək
 • Detalların istehsal marşurutunun hazırlanmasına dəstək
 • Kəsici alətlər və onların kəsmə sürətləri ilə əlaqədar texniki dəstək