Xidmətlərimiz


 Ana səhifə          Xidmətlərimiz 

MÜHƏNDİS LAYİHƏ İŞLƏRİ


 • Bütün hidravilik sistemlər üçün mühəndis layihə və konstruksiya sənədləşməsinin hazırlanması '%}
 • Həmin layihələndirilmiş sənədlərin əsasında hidravilik avadanlığın hazırlanması
 • Hidravilik sistemlərə dair texniki şərtlərin hesablanması
 • Layihə çərçivəsində materialların və komplektləşdirici ehtiyyat hissələrin təchizatı
 • Hidravilik avadanlığın yığılması
 • Hidravilik layihənin "açar" prinsipi ilə yerinə yetirilməsi

 • Bizim mühəndislər digər layihə çərçivəsində bütün növ mühəndis layihə məsləhətləri və texniki dəstək göstərir, o cümlədən:
 • Yeni hidravlik xəttlərin və sistemlərin layihələndirilməsi
 • Hidravlik sistemlərin optimallaşması
 • Köhnəlmiş hidravlik sistemlərin və avadanlıqların modernizasiyası
 • Müxtəlif avadanlıqların uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi
 • Layihələrin iqtisadi əsaslandırılması

 • Layihənin sonunda Sizə təqdim olunacaq:
 • Layihə haqqında bütün hesablamalar
 • İş rəsmləri
 • Ehtiyyat hissələrin siyahısı
 • Yığılmış hidravlik avadanlığa dair sınaq sertifikatı

 • Tam elektro-hidravlik modernizasiyası və təmiri:
 • Kranlar
 • Hidravlik sistemlər
 • Hidravlik avadanlıqlar